3 snabba med MaskinLeverantörerna


MaskinLeverantörerna

Ni talar om kvalifikationsbestämmelser för medlemskap. Vad anser ni är den viktigaste kvalitén hos era medlemmar?

Våra kvalifikationsregler för medlemskap är tämligen stränga och det händer att företag som inte uppfyller dessa får lämna föreningen. För föreningens räkning är det viktigaste att medlemmarna hanterar sina kunder på ett gott sätt så att kunden känner förtroende för sin leverantör och är trygga med sitt maskinval.
Det är av mycket stor vikt att man följer de leveransregler som vi tagit fram tillsammans med kundernas organisationer exempelvis Maskinentreprenörerna och LRF.

Hur driver ni frågan kring trygga affärer på årets Maskinmässa?

Svaret är att samtliga utställare är medlemmar i MaskinLeverantörerna vilket också innebär att de uppfyller våra kvalifikationsbestämmelser. Våra medlemmar är verkligen riktiga proffs – därav devisen ”En mässa av branschen för branschen”

Vilka nyheter kommer besökarna få ta del av på Maskinmässan i år?

Förutom alla utställares produktnyheter så satsar vi i organisationen denna gång på att presentera oss för framtida medarbetare i branschen. Anledningen till detta är givetvis den stora brist av personal som vi har på servicemarknadssidan. Vi bjuder med brett anslag in alla, oavsett ålder, som är intresserade att jobba i branschen att besöka vår monter där vi informerar om jobb i branschen. Dessutom presenterar vi ”våra” ledande utbildare av maskinmekaniker och fältservicetekniker.

När det gäller själva mässan så har vi filat och justerat där det behövs så att Svenska Maskinmässan skall bli en ännu bättre besökarupplevelse 2018.