3 snabba med Maskinentreprenörerna


Vilken branschfråga anser ni vara av störst vikt inför årets Maskinmässa?

Utvecklingen av maskiner ny teknik i kombination med rekryteringsbehovet. Var finner vi framtidens medarbetare?

Hur ser ni på framtiden för svensk maskinentreprenad? Vilka utbildningar bör ha störst fokus för framtida generationer?

Framtiden är väldigt ljus. Behovet är enormt. Framtidens teknik – Hur den i praktiken kan bidra till ökad produktiviteten och kvalitet. Teknik och anläggningskunskap hos maskinförare. Att överföra all ny teknik till verklig nytta för kunderna/beställarna! Möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling är vital när utvecklingen går så snabbt.

Varför skulle ni rekommendera era medlemmar att besöka Maskinmässan 2018?

En genuin mässa där du relativt snabbt får en överblick vad som är tillgängligt avseende mobila arbetsmaskiner. Möte branschkollegor och få lite koll på vad som händer på marknaden runtom i Sverige!