Utställarservice Online

Utställarservice online
Utställarservice Online (USO) är en tjänst som hjälper er att planera inför ert mässdeltagande. Så snart du har bokat utställningsyta får du en personlig kod som du sedan använder för att logga in i och använda tjänsten Utställarservice Online.

Ju tidigare man som utställare lägger in fakta om sin monter, sina produkter och deals som kommer presenteras på mässan samt bjuder in sina kunder till att besöka, desto mer exponering får man och desto större är sannolikheten för ett framgångsrikt mässdeltagande.
Några exempel på hur Utställarservice Online underlättar för dig:

  • Kom ihåg-lista/deadlines
  • Teknisk information och tider för byggnation
  • Information kring hur du beställer el, vatten, monterutrustning
  • Information om utställarutbildning
  • Direktinskrivning i produktregister, sökbara för besökarna
  • Anmälan till utställararrangemang
  • Presstjänst i samarbete med Mynewsdesk
  • Övriga servicetjänster

 

Besök Utställarservice Online: http://uso.svenskamassan.se

Saknar du inloggningsuppgifter? Vänligen kontakta oss så hjälper vi dig