Vem besöker Svenska Maskinmässan?

Till Svenska Maskinmässan 2018 kom 12.775 besökare och alla de stora MaskinLeverantörerna var på plats som utställare. Här nedan kan du se ett urval av de branscher de kom ifrån samt deras befattning. 

Besökarna kommer från bl.a. följande branscher

Anläggning
Bygg
Bygg- och anläggningsentreprenad
Fastighet
Gruvor
Hamnar
Infrastruktur & statl.verk/mynd.
Kommun/Landsting
Kyrkogårdsförvaltning
Lantbruk
Mark & Grönyte
Parkförvaltning
Recycling / Återvinning
Skogsindustri
Universitet / Student
Uthyrning
Väg- /markanläggningsentreprenad

Besökarna har följande befattningar

Arbetsledare/Gruppledare
Avdelningschef
Byggledare/Förman
Byggmaskinsoperatör/Maskinförare
Entreprenör
Platschef
Tekniker
Servicetekniker
Tjänsteman
VD/företagsledning

Svenska Maskinmässan presenteras av MaskinLeverantörerna i samråd med Maskinentreprenörerna.

           

Mediapartners: