MaskinLeverantörerna

MaskinLeverantörerna - ML - är branschföreningen för Sveriges etablerade leverantörer av mobila arbetsmaskiner.

MaskinLeverantörerna - ML - är branschföreningen för Sveriges etablerade leverantörer av mobila arbetsmaskiner.

Vi finns till för våra medlemmar, men vi finns också till för deras kunder. För att kunderna ska kunna göra trygga affärer med våra medlemmar. Alla våra medlemmar skriver under på att leva efter föreningens kvalifikationsbestämmelser. Det betyder i korthet att medlemsföretaget har en solid ekonomi samt företags- och ansvarsförsäkring. Ett medlemskap säkerställer också att medlemsföretaget har god branschkunskap, kvalificerad personal och att de följer god affärsed och använder branschens gemensamma leveransvillkor.

Kvalifikationsbestämmelserna för medlemskap finner du här: Stadgar.

Arbetet bedrivs i sex sektioner:

  • Bygg och anläggningssektionen
  • Trucksektionen
  • Skogsmaskinsektionen
  • Vägunderhållsmaskinsektionen
  • sektion Lantbruk
  • sektion Grönytemaskiner

 

ML verkar för sunda och ändamålsenliga affärsprinciper.

MaskinLeverantörerna.se

Ni finner alla våra medlemmar HÄR.

Svenska Maskinmässan presenteras av MaskinLeverantörerna i samråd med Maskinentreprenörerna.

           

Mediapartners: