Parkeringskarta

2020-01-09

Kartan visar Solvalla och dess parkeringsområden.

Område A – vår besökarparkering
Adress är Travbanevägen, 168 64 Bromma.

Område B – vår utställarparkering
Denna parkering når man lättast via avfart från Landsväg 279 i södergående riktning in till Sulkyvägen. Adress Sulkyvägen 2, 163 43 Spånga.

Område C – alternativ besökarparkering
Adress är Travbanevägen, 168 64 Bromma.

Husbilar & större ekipage hänvisas på plats